Workshops voor ondernemers

We leven in turbulente tijden. Veel verandert. Ook in de bedrijfswereld. Dit maakt het moeilijker voor jou als leidinggevende om de juiste keuzes te maken. Er is nood aan een ingrijpende transformatie in onze manier van denken, samenwerken en samenleven.

We zijn ervan overtuigd dat je gevoelig bent  voor het belang van stilte & reflectie binnen jouw onderneming. Met de Stiltehoeve Metanoia in Damme biedt Bond zonder Naam een uniek kader om deze trajecten in optimale omstandigheden te faciliteren.
De Stiltehoeve werkt hiervoor samen met o.a. de experten André Pelgrims & Björn Prins op het gebied van verstilling en verdieping.

Graag verwijzen we naar onze workshops, die jou kunnen inspireren en helpen om die transitie te realiseren voor jezelf en jouw bedrijf of organisatie: