Privacy

Bond zonder Naam hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. Wij verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Voor bepaalde handelingen zoals bijvoorbeeld de deelname aan forumgesprekken of het bestellen van BZN producten zal je evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Jouw gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door je gewenste handelingen online te realiseren. Ze worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor commerciële doeleinden aangewend. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over onze projecten en producten. Als je deze informatie niet op prijs stelt, kunt je dit laten weten aan Bond zonder Naam.

De website van Bond zonder Naam wordt gehost vanuit een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. De server verzamelt automatisch naast gegevens over datum en tijdstip van jouw bezoek ook het internetadres van de server die je doorverbond met onze website. Wij gebruiken deze gegevens ter verbetering van onze website en onder meer om na te gaan welke onderdelen het vaakst worden bezocht.