missie


Stiltehoeve Metanoia:

 • creëert, bewaakt en koestert de stilte als voorwaarde voor elk zoeken
 • betrekt in al wat zij onderneemt actief de natuur
 • integreert agrarische activiteiten als onderdeel van haar aanbod.

Cultuur van de Stiltehoeve

 • Mensen maken de sfeer vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid:
 • Vaste structuur en regelmaat scheppen rust en basisveiligheid.
 • Agrarische activiteiten helpen de balans te bewaren tussen lichaam en ziel.
 • Vegetarisch voedsel verwijst naar de relatie tussen voeding en levensgevoel.
 • Kwaliteit en duurzaamheid, essentie en eenvoud willen voorop staan.

 

Kwalitatief aanbod

Stiltehoeve Metanoia:

 • wil 'de zin van het eigen leven' helpen op het spoor te komen.
 • moedigt gasten aan niet zozeer tot zelfrealisatie dan wel tot zelftranscendentie.
 • biedt een aanbod dat het herstel beoogt van de verbondenheid met het eigen lichaam, de natuur, de ander, de samenleving én de spirituele dimensie.
 • brengt respect op voor het zoektempo van elke gast.
 • gaat respectvol om en geeft ruimte aan wat niet verwoord kan worden.
 • gaat eerder voorzichtig om met begrippen als 'methodiek', 'therapie', 'therapeut' en 'psychotherapeut(isch)' en stelt de begeleider als reisgenoot centraal.
 • legt een natuurlijke verbinding tussen de rijkdom van westerse en oosterse religieuze tradities en psychologie.
 • is laagdrempelig, maar nodigt uit tot spirituele verdieping.
 • wil er zijn voor iedereen. Ook voor hen die minder bemiddeld zijn.

 Lees de volledige missietekst van Stiltehoeve Metanoia