ons engagement


De Stiltehoeve:

 • nodigt uit tot vertraging als voorwaarde voor elk zoeken
 • betrekt in al wat zij onderneemt actief de natuur
 • integreert agrarische activiteiten als onderdeel van haar aanbod

Cultuur van de Stiltehoeve

 • Zorgen voor een warm thuisgevoel
 • Agrarische activiteiten helpen de balans te bewaren tussen lichaam en ziel
 • Vegetarisch voedsel verwijst naar de relatie tussen voeding en levensgevoel
 • Kwaliteit en duurzaamheid, essentie en eenvoud willen voorop staan

Kwalitatief aanbod

 • moedigt gasten aan tot vertraging en reflectie
 • brengt respect op voor het zoektempo van elke gast
 • gaat respectvol om en geeft ruimte aan wat niet verwoord kan worden
 • gaat eerder voorzichtig om met begrippen als 'methodiek', 'therapie', 'therapeut' en 'psychotherapeut(isch)' en stelt in h aar workshops de begeleider als reisgenoot centraal
 • legt een natuurlijke verbinding tussen de rijkdom van westerse en oosterse religieuze tradities en psychologie
 • wil er zijn voor iedereen. Ook voor hen die minder bemiddeld zijn.

 Lees de volledige missietekst van de Stiltehoeve