giften


Jouw financiële steun is van ‘kapitaal belang’ om deze maatschappelijke droom waar te maken. In deze economische moeilijke tijden kiest Bond zonder Naam niet voor de angst, maar resoluut voor de hoop. En Stiltehoeve geeft hoop. 

Bond zonder Naam en de Stiltehoeve te realiseren en maak samen met ons moedige keuzes voor het welzijn van mensen en de toekomst.

Draag jij al een steentje bij?

Schrijf jouw eenmaalige of maandelijkse bijdrage over op het rekeningnummer BE72 0016 3404 4216 – GEBABEBB. Van Stitehoeve Metanoia. 

OPGELET: De Stiltehoeve is niet gerechtigd om fiscale attetsten uit te schrijven. Giften via Bond zonder Naam zijn wel fiscaal aftrekbaar. 

DOE HIER EEN ONLINE GIFT AAN BOND ZONDER NAAM
EN GENIET VAN EEN FISCAAL VOORDEEL