begeleiders


Maak hieronder kennis met onze workshopbegeleiders:

Hij is sinds lang op het pad van de innerlijke Stilte via zen, christelijke mystiek en andere meditatievormen. Hij stichtte de vzw ‘Hara’ om daarin mensen te helpen verstillen. Hij kreeg les van Aziz in Indië en werd de laatste jaren vooral gevormd door Adyashanti.
www.ivim.org

Hij was 40 jaar lang algemeen directeur van het familiebedrijf Boss Paints. Sinds het einde van zijn loopbaan draagt hij vanuit zijn ervaring en kennis actief bij aan het bedrijfsleven en elke mens. Daarnaast is hij auteur van de boeken: ‘De magie na overgave’ en ‘De haalbare utopie’..
www.janbossuyt.be

Zij was lange tijd professioneel bezig met de effecten van schadende relaties. Deze professionele ervaring en haar persoonlijke fascinatie voor de Liefde waren de voedingsbodem voor een aanbod dat ‘Werk maakt van Liefde’. Ze wil vooral mensen aanmoedigen hun vermogen tot Liefde te ontdekken en te ontwikkelen.

Ze heeft zich, na een lange loopbaan in de culturele sector, ontwikkeld tot lichaamstherapeute, meditatielerares en coach. Als leraar Zijnsoriëntatie reikt ze een hedendaags, spiritueel levenskunstpad aan. Zo houdt ze ervan om mensen te leren mediteren, om een diepe bron van wijsheid en geluk in zichzelf aan te boren.
www.treesdewever.be 

Zij is initiatisch therapeut en verbonden aan het ‘Centrum voor existentiële en psychologische vorming & Initiatische therapie’ van Karlfried Graf Dürckheim en Maria Hippius. Eerst als leerling, later ook als extern medewerker. Via het initiatisch tekenen en schilderen nodigt zij mensen uit om in ervaringscontact te komen met hun essentie, hun diepere kern.

Patrick Hanjoul

Hij is voormalig directeur Bond zonder Naam en initiatiefnemer van de Stiltehoeve Metanoia. Daarnaast is hij betrokken op de inter-levensbeschouwelijke dialoog en geboeid in mystiek. Hij houdt een pleidooi voor het gaan van een persoonlijk spiritueel pad.
www.bzn.be en www.stiltehoevemetanoia.be

Isis Mulleman is een gediplomeerde yoga- en meditatieleraar en een ervaren lichaams -en bewustzijnswerker. Ze heeft haar eigen studio en werkt voor verschillende bedrijven en scholen. Isis is in het bijzonder geïnteresseerd in de bodymind-link.
www.manoyoga.be

Zij werkte als projectmanager bij het ‘Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur’ en ‘Stichting Lezen’. Eerder richtte zij ‘De Dagen’ vzw op. Dit kunstcollectief brengt schoonheid op kwetsbare plekken.
www.dedagen.be

Hij is schrijver, sociaal activist en beweegt zich op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek. Spiritueel wortelt hij in de christelijke traditie, maar verdiepte zich in verschillende Oosterse religies. Na zijn studies werd hij actief in verschillende vormen van lokaal en internationaal vredeswerk.
www.jonasslaats.net

Hij woont en werkt in Cadzand waar hij samen met zijn vrouw Brigitte het franciscaans georiënteerde bezinnings- en cursuscentrum ‘La Cordelle’ oprichtte. Hein is geïnspireerd door de Jungiaanse psychologie, de westerse christelijke mystiek en gnosis en de wereld van het zenboeddhisme.
www.lacordelle.nl

Vanuit zijn passie voor 'Boventoon'-rijke instrumenten geeft Andy Vanbeveren concerten met klankschalen en gongs. Zijn verzameling telt ondertussen meer dan 80 instrumenten. Met Boventoon begeleidt hij ook regelmatig meditaties, Stilte-dagen, yoga, systeemopstellingen, enz.
www.boventoon.be

Zij heeft een passie voor alles wat verdieping en zin geeft aan het leven. Hoe meer ze zich in massage en lichaamswerk verdiepte, hoe meer het verlangen groeide om muziek en klank hiermee te verbinden. ‘Klanklichaam’ werd een project rond klank, lichaam en spirit met een eigen visie en aanbod waarin Stilte cruciaal is. Naast de activiteiten in Klanklichaam is zij stafmedewerker ‘persoon en relatie’ bij Vormingplus.
www.klanklichaam.be

Mayr-arts

Het wordt artsen afgeraden om actief hun diensten aan te prijzen. Wij kiezen daarom de naam van de arts niet te vermelden. Je kan de Stiltehoeve contacteren voor elke bijkomende informatie. De spirituele (christelijke) begeleider wisselt volgens de beschikbaarheid en wordt kort voor de start van de kuur meegedeeld aan de ingeschrevenen.
www.myrkuren.be