info

Een belangrijke, nieuwe fase voor de Stiltehoeve

Meer dan ooit is het tijd om stil te staan bij waar de wereld nood aan heeft. 
Dat doen we in de Stiltehoeve. Een plek als deze, waar mensen zorgenloos terecht kunnen voor vertraging, verstilling en verdieping, kent echter ook zijn prijs. De financiële gezondheid van de Stiltehoeve is op dit moment voor Bond zonder Naam een zorg. 
Daarom maken we werk van een nieuwe aanpak.

De Stiltehoeve, sinds 2014 een van de pijlers van Bond zonder Naam, is een project met een langetermijnvisie op de groei van mensen. Om die visie te kunnen garanderen, moeten er ook voldoende inkomsten zijn. Uit een onafhankelijke externe doorlichting is gebleken dat het project in de huidige vorm op lange termijn financieel niet duurzaam is.

Stilstaan om vooruit te kunnen
De komende 6 maanden onderzoeken we hoe De Stiltehoeve de pioniersfase kan ontgroeien tot een nieuw, financieel gezond project. Een verbreding van het aanbod en partnerships met andere organisaties behoren tot de mogelijkheden.

De Stiltehoeve blijft de Stiltehoeve
De kernopdracht van de Stiltehoeve blijft dezelfde: mentale ruimte maken in een groene omgeving, mensen de kans bieden om in stilte terug bij zichzelf te komen. Ons doel is dat de nieuw koers ervoor zorgt dat de Stiltehoeve die missie verderzet.

Plan van aanpak
Om deze koers gestalte te geven, is een nieuwe raad van bestuur aangesteld. Kernwoorden voor het mandaat van de raad zijn: verbreding van de werking, respect voor de missie van de Stiltehoeve en een duurzame toekomst door financiële gezondheid, transparantie en goed bestuur.

Dankbaarheid
Een aantal pioniers van Metanoia verlaten de raad van bestuur. Ook Patrick Hanjoul, die tevens zijn functie als directeur van de Stiltehoeve neerlegt. Patrick verzorgt zoals voorheen nog workshops en meditaties en blijft lid van de vernieuwde inhoudelijke stuurgroep.
In naam van iedereen in en rond de Stiltehoeve wensen wij Patrick en alle afscheidnemende leden van de raad van bestuur te danken voor hun visie en jarenlange bijdrage tot de Stiltehoeve.

 

Belangrijk om te weten

 • Alle aanmeldingen gebeuren via deze website of via 050 702 100. Je ontvangt per e-mail meteen een kopie als registratiebewijs. Binnen de week na registratie krijg je per e-mail bericht van ons met een inschrijvingsbevestiging of meer informatie als we volzet zijn.
 • Stiltehoeve Metanoia stelt met aandacht en zorg haar prijzen vast. We begrijpen dat voor sommige gasten de voorgestelde prijzen te hoog liggen. Het behoort tot de missie van de Stiltehoeve om iedereen de kans te geven deel te nemen aan het programma-aanbod. Op die manier kunnen sommige gasten in aanmerking komen voor een 'sociaal tarief'. Elke aanvraag dient te gebeuren via info@stiltehoeve.be
 • Alle prijzen zijn incl. BTW voor particulieren en excl. BTW voor BTW-plichtigen.(bedrijven/organisaties). De meerprijs compenseert rechtstreeks de korting die we als sociaal tarief aanbieden aan gasten die minder bemiddeld zijn. Op die manier solidariseren ondernemers zich met de meer kwetsbaren in de samenleving.
  Zie ook: algemene verkoops- en annulatievoorwaarden.
 • Alle kamerprijzen zijn op basis van een gedeelde kamer in vol pension. Indien je een verblijf boekt met meerdere personen, gelieve de naam van de persoon op te geven met wie je een kamer wenst te delen.
 • Afhankelijk van het aantal logerende gasten, bestaat er de mogelijkheid dat je een kamer deelt met een andere bezoeker. We delen de kamers in volgens hetzelfde geslacht en houden rekening met de leeftijd. Wens je een kamer voor jou alleen, dan is dat mogelijk mits een toeslag van 20 euro per nacht
 • Een aantal kamers beschikt over een eigen badkamer. Een ander deel van de kamers beschikt over een wasbekken in de kamer waarbij de comfortabele douches en toiletten zich dichtbij op de gang bevinden.
  Alle prijzen zijn op basis van een kamer met wasbekken. Een kamer met eigen badkamer kan je boeken mits een supplement van 20 euro per nacht.
  Wij behouden ons het recht voor om de kamerindeling te maken.
 • Stiltehoeve Metanoia serveert enkel vegetarische maaltijden
 • De Stiltehoeve van Bond zonder Naam is geen klassieke Bed & Breakfast. We verwelkomen gasten die bewust kiezen voor rust, stilte en inspiratie. We vragen aan elke gast om bij de inschrijving zijn of haar verblijf te motiveren.
 • Stiltehoeve Metanoia is geen therapeutisch centrum. De Stiltehoeve biedt enkel vorming aan. Personen die onder psychologische begeleiding of psychiatrische behandeling zijn en psychisch kwetsbaar zijn, kunnen enkel deelnemen aan het programma mits toelating van de behandelende arts of psycholoog.
 • Er zijn op de Stiltehoeve zeer beperkte parkeermogelijkheden. Meer info vind je onder bereikbaarheid.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.