Auteursrecht

Bond zonder Naam behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Je kan al het materiaal op de website lezen en downloaden.

Wil je ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bond zonder Naam verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Je hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te citeren en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Twijfel je?
Mail naar stiltehoeve@bzn.be