aanbod

Al meer dan 50 jaar roept Bond zonder Naam via haar maandspreuken op tot stilstaan en reflectie. Met haar nieuw project Stiltehoeve Metanoia streven Bond zonder Naam en haar vele partners een en hetzelfde doel na: meer verstilling en verdieping in het leven van elke dag.

We leven dan ook in een tijd waarin de belangstelling voor verlangzaming en de nood aan verstilling als essentiële elementen voor onze levenskwaliteit is toegenomen.

“We voelen steeds vaker de behoefte om een stil pad te bewandelen in een luide wereld, slalommend tussen landschapskantoren en nooit zwijgende media“

 (Journaliste en stilteschrijfster Kristien Bonneure die betrokken is bij Stiltehoeve Metanoia.)  

 

PROGRAMMA 2018

April 2018


Mei 2018


Juni 2018


Juli 2018


Augustus


Oktober


November